gora_01 gora_02 gora_03 gora_04
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
BIP

Zarządzenia 2012

 

Zarządzenie Nr 1 - acrobat.jpg

z dnia 03.01.2012 r.

W sprawie kart informacyjnych w Urzędzie Gminy Bircza.

Zarządzenie Nr 2 - acrobat.jpg

z dnia 17.01.2012 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: Kontynuacja budowy hali sportowo-widowiskowej w miejscowości Bircza - realizacja projektu pn.,,Budowa hali sportowo-widowiskowej w miejscowości Bircza - etap II'' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 - Oś priorytetowa V -,,Infrastruktura publiczna'', Działanie 5.1,,Infrastruktura edukacyjna''.

Zarządzenie Nr 3 - acrobat.jpg

z dnia 27.01.2012 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: -Bircza - działka nr 521/2; -Huta Brzuska - działki nr 148 i 400/1; -Stara Bircza - działka nr 383; Lipa - działki nr 45, 46,67, 84/1, 84/2; -Brzeżawa - działka nr 25/2.

Zarządzenie Nr 4 - acrobat.jpg

z dnia 07.02.2012 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: Kontynuacja budowy hali sportowo-widowiskowej w miejscowości Bircza - realizacja projektu pn.,,Budowa hali sportowo-widowiskowej w miejscowości Bircza - etap II'' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 - Oś priorytetowa V -,,Infrastruktura publiczna'', Działanie 5.1,,Infrastruktura edukacyjna''.

Zarządzenie Nr 5 - acrobat.jpg

z dnia 08.02.2012 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania:,,Dzierżawa budynku byłej Szkoły Podstawowej w Hucie Brzuskiej na okres 30 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu: -turystyki i wypoczynku, -opieki społecznej, -oświaty i szkolnictwa, -gospodarki mieszkaniowej, -lub innej.''

Zarządzenie Nr 6 - acrobat.jpg

z dnia 14.02.2012 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą:,,Usługi z zakresu gospodarki leśnej w lasach mienia Gminy Bircza w roku 2012''

Zarządzenie Nr 7 - acrobat.jpg

z dnia 21.02.2012 r.

W sprawie powołania zespołu powypadkowego.

Zarządzenie Nr 8 - acrobat.jpg

z dnia 21.02.2012 r.

W sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Birczy.

Zarządzenie Nr 9 - acrobat.jpg

z dnia 21.02.2012 r.

W sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej w Urzędzie Gminy w Birczy

Zarządzenie Nr 10 - acrobat.jpg

z dnia 28.02.2012 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia najemcy lokalu użytkowego w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczawka.

Zarządzenie Nr 11 - acrobat.jpg

z dnia 29.02.2012 r.

W sprawie zmiany cennika na drewno pozyskane z lasów mienia gminnego Gminy Bircza.

Zarządzenie Nr 12 - acrobat.jpg

z dnia 01.03.2012 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: -Rudawka - działki nr 306/1 i 306/2.

Zarządzenie Nr 13 - acrobat.jpg

z dnia 14.03.2012 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leszczawa Dolna'', etap I Stara Bircza - Leszczawa Dolna.

Zarządzenie Nr 14 - acrobat.jpg

z dnia 22.03.2012 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:,,Organizacja zajęć sportowych, imprez, rozgrywek dla dzieci i młodzieży w zakresie  piłki nożnej na terenie gminy''

 

Zarządzenie Nr 16 - acrobat.jpg

z dnia 23.03.2012 r.

W sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

Zarządzenie Nr 17 - acrobat.jpg

z dnia 29.03.2012 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:,,Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu BUS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (9 osób, w tym 1 osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim) szt. 1 - Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z realizacją programu pn.:,,Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II'' - likwidacja barier transportowych.

Zarządzenie Nr 18 - acrobat.jpg

z dnia 29.03.2012 r.

W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Birczy.

Zarządzenie Nr 19 - acrobat.jpg

z dnia 04.04.2012 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:,,Przetarg na wykonanie usług sprzętowych i transportowych na rzecz Gminy Bircza w roku 2012/2013.

Zarządzenie Nr 20 - acrobat.jpg

z dnia 04.04.2012 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:,,Remont drogi do Sklepu i Świetlicy w m. Brzeżawa oraz drogi na,,Zasanie'' w m. Kuźmina w ramch podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zarządzenie Nr 21 - acrobat.jpg

z dnia 06.04.2012 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:,,Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku Urzędu Gminy w Birczy ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2.

Zarządzenie Nr 22 - acrobat.jpg

z dnia 11.04.2012 r.

W sprawie powołania komisji ds. przeglądu gwarancyjnego sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Rudawka i Stara Bircza.

Zarządzenie Nr 23 - acrobat.jpg

z dnia 12.04.2012 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:,,Przetarg  na dostawę materiałów budowlanych na teren Gminy Bircza''.

Zarządzenie Nr 24 - acrobat.jpg

z dnia 12.04.2012 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: Rudawka - lokal użytkowy nr 3 w budynku nr 18.

Zarządzenie Nr 25 - acrobat.jpg

z dnia 27.04.2012 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż nieżej wymienionych nieruchomości: Boguszówka - działki nr 2/1, 2/2 i 2/3 o pow. ogólnej 0,5222 ha.

Zarządzenie Nr 26 - acrobat.jpg

z dnia 30.04.2012 r.

Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 47/2009 Wójta Gminy Bircza z dnia 18.05.2009 r. w sprawie Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Gminy w Birczy.

Zarządzenie Nr 27 - acrobat.jpg

z dnia 09.05.2012 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:,,Remont drogi do Szkoły w miejscowości Lipa w km 0+000 - 0+220 oraz drogi do P. Soszki w miejscowości Stara Bircza w km 0+022-0+282.

Zarządzenie Nr 28 - acrobat.jpg

z dnia 25.05.2012 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia najemcy lokalu użytkowego w budynku nr 12 lokal 2 przy ulicy Rynek w Birczy.

Zarządzenie Nr 29 - acrobat.jpg

z dnia 30.05.2012 r.

W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Birczy.

Zarządzenie Nr 30 - acrobat.jpg

z dnia 30.05.2012 r.

W sprawie przejęcia dokumentacji finansowej i merytorycznej likwidowanej jednostki pn. Zespół Ekonomiczno - Administracyjnych Szkół mieszczącej się przy ul. Rynek 1 w Birczy do Urzędu Gminy w Birczy, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2.

Zarządzenie Nr 31 - acrobat.jpg

z dnia 12.06.2012 r.

W sprawie powołania komisji do przejęcia dokumentów dot. dodatków mieszkaniowych ze stanowiska podinspektora Pani Elżbiety Majcher.

Zarządzenie Nr 32 - acrobat.jpg

z dnia 22.06.2012 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargów na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: Żohatyn - działki nr 69 i 223/2; Brzeżawa - działki nr 373/1 i 397; Kuźmina - działki nr 1149/2 i 1150/1; Sufczyna - działki nr 386, 387, 394 i 397.

Zarządzenie Nr 33 - acrobat.jpg

z dnia 28.06.2012 r.

W sprawie przeprowadzenia inwetaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania.

Zarządzenie Nr 34 - acrobat.jpg

z dnia 29.06.2012 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia najemcy lokalu użytkowego w budynku Nr 12 lokal 2 przy ulicy Rynek w Birczy.

Zarządzenie Nr 35 - acrobat.jpg

z dnia 03.07.2012 r.

W sprawie przeprowadzenia inwetaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 36 - acrobat.jpg

z dnia 06.07.2012 r.

W sprawie zmiany cennika na drewno pozyskane z lasów mienia gminnego Gminy Bircza.

Zarządzenie Nr 37 - acrobat.jpg

z dnia 11.07.2012 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:,,Remont drogi w miejscowości Korzeniec,,Łazy'' - Huta Brzuska nr 1 16011R dz. ew. nr 541/1, 541/2, 285 w km 0+000 - 0+800 oraz w km 0+962 - 1+112 w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zarządzenie Nr 38 - acrobat.jpg

z dnia 16.07.2012 r.

W sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Birczy.

Zarządzenie Nr 39 - acrobat.jpg

z dnia 17.07.2012 r.

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 40 - acrobat.jpg

z dnia 17.07.2012 r.

W sprawie powołania  Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 41 - acrobat.jpg

z dnia 17.07.2012 r.

W sprawie powołania  Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 42 - acrobat.jpg

z dnia 17.07.2012 r.

W sprawie powołania  Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 43 - acrobat.jpg

z dnia 17.07.2012 r.

W sprawie powołania  Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 44 - acrobat.jpg

z dnia 24.07.2012 r.

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli budynków i grunt związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej u osób prawnych i fizycznych oraz budynków pozostałych u osób fizycznych nie będących rolnikami na terenie gminy Bircza.

Zarządzenie Nr 45 - acrobat.jpg

z dnia 25.07.2012 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:,,Przetarg na bieżąca obsługa budżetu Gminy Bircza''

Zarządzenie Nr 46 - acrobat.jpg

z dnia 25.07.2012 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Przetarg na dowóz, sprzedaż i dostawę biletów miesięcznych dla uczniów SP Lipa, SP Leszczawa, Sp Sufczyna, Zespołu Szkół w Birczy i Gimnazjum w Birczy.

Zarządzenie Nr 47 - acrobat.jpg

z dnia 06.08.2012 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Remont drogi w miejscowości Korzeniec,,Łazy'' - Huta Brzuska nr 1 16011R dz. ew. nr 541/1, 541/2, 285 w km 0+000 - 0+800 oraz w km 0+962 - 1+112 w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zarządzenie Nr 48 - acrobat.jpg

z dnia 06.08.2012 r.

W sprawie wyznaczania podmiotu organizującego pracę z rodziną.

Zarządzenie Nr 49 - acrobat.jpg

z dnia 06.08.2012 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Remont drogi w miejscowości Korzeniec,,Łazy'' - Huta Brzuska nr 1 16011R dz. ew. nr 541/1, 541/2, 285 w km 0+000 - 0+800 oraz w km 0+962 - 1+112 w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zarządzenie Nr 50 - acrobat.jpg

z dnia 30.08.2012 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia najemcy lokalu użytkowego w budynku nr 3 lokal 2 przy ul. Ojca Św. Jana Pawła II w Birczy.

Zarządzenie Nr 50A - acrobat.jpg

z dnia 30.08.2012 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru remontu dróg gminnych na terenie Gminy Bircza w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, uszkodzonych obiektów komunalnej infrastruktury drogowej.

Zarządzenie Nr 51 - acrobat.jpg

z dnia 31.08.2012 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:,,Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie: Nowa Wieś dz. nr ewid. 152 Sufczyna dz. Nr ewid. 341.

Zarządzenie Nr 52 - acrobat.jpg

z dnia 31.08.2012 r.

W sprawie powołania komisji, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargów na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: Bircza - działka nr 488; Korzeniec - działka nr 629/2; Huta Brzuska - lokal użytkowy nr 2 w budynku nr 150 na działce nr 205/1 oraz działka nr 205/1; Rudawka - działka nr 381; Sufczyna - działki nr 303 i 330; Stara Bircza - działka nr 226/4.

Zarządzenie Nr 53 - acrobat.jpg

z dnia 11.09.2012 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieogranicznego na wykonanie zadania pn.:,,Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) przy Hali Sportowo-Widowiskowej w miejscowości Bircza wraz z elementami infrastruktury budowlanej, tj. przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, deszczowej z drenażem, pod licznikowy przyłącz eNN z monitoringiem, ogrodzenie i piłko chwyty oraz utwardzenie terenu. Bircza, część dz. nr 555/1, obręb 0001.

Zarządzenie Nr 54 - acrobat.jpg

z dnia 19.09.2012 r.

W sprawie powołania Gminnego Zespołu do spraw opracowania wzorów dokumentów oraz przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat wprowadzenia zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zarządzenie Nr 55 - acrobat.jpg

z dnia 21.09.2012 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia najemcy lokalu użytkowego w budynku Nr 3 lokal 2 przy ul. Ojca Św. Jana Pawła II w Birczy.

Zarządzenie Nr 56 - acrobat.jpg

z dnia 24.09.2012 r.

W sprawie powołania Pełnomocnika Wójta Gminy Bircza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

Zarządzenie Nr 57 - acrobat.jpg

z dnia 25.09.2012 r.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 58 - acrobat.jpg

z dnia 25.09.2012 r.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 59 - acrobat.jpg

z dnia 25.09.2012 r.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 60 - acrobat.jpg

z dnia 26.09.2012 r.

W sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej.

Zarządzenie Nr 61 - acrobat.jpg

z dnia 26.09.2012 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie: Nowa Wieś dz. nr ewid. 152 oraz Sufczyna dz. nr ewid. 341

Zarządzenie Nr 62 - acrobat.jpg

z dnia 27.09.2012 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru remontu dróg gminnych na terenie Gminy Bircza w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, uszkodzonych obiektów komunalnej infrastruktury drogowej.

Zarządzenie Nr 63 - acrobat.jpg

z dnia 27.09.2012 r.

W sprawie powołania zespołu powypadkowego.

Zarządzenie Nr 64 - acrobat.jpg

z dnia 28.09.2012 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieogranicznego na wykonanie zadania pn.:,,Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) przy Hali Sportowo-Widowiskowej w miejscowości Bircza wraz z elementami infrastruktury budowlanej, tj. przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, deszczowej z drenażem, pod licznikowy przyłącz eNN z monitoringiem, ogrodzenie i piłko chwyty oraz utwardzenie terenu. Bircza, część dz. nr 555/1, obręb 0001.

Zarządzenie Nr 65 - acrobat.jpg

z dnia 03.10.2012 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Budowa i modernizacja drogi do Hali Sportowo-Widowiskowej w miejscowości Bircza oraz boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym pn. Orlik 2012 r.

Zarządzenie Nr 66 - acrobat.jpg

z dnia 03.10.2012r.

W sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia najemcy lokalu użytkowego w budynku Nr 3 lokal 2 przy ul. Ojca Św. Jana Pawła II w Birczy.

Zarządzenie Nr 67 - acrobat.jpg

z dnia 04.10.2012 r.

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2011 Wójta Gminy Bircza z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2011 Wójta Gminy Bircza z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

Zarządzenie Nr 68 - acrobat.jpg

z dnia 11.10.2012 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Remont drogi Nr 1 16006R Leszczawka dz. ew. nr 418, 419, 420, 421, 422 w km 1+850-2+400.

Zarządzenie Nr 69 - acrobat.jpg

z dnia 23.10.2012 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pod nazwą:,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leszczawa Dolna, etap I Stara Bircza - Leszczawa Dolna''.

Zarządzenie Nr 70 - acrobat.jpg

z dnia 24.10.2012 r.

W sprawie przebiegu wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Bircza.

Zarządzenie Nr71 - acrobat.jpg

z dnia 25.10.2012 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:,,Sprzedaż i dostawa oleju opałowego do Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy, Zespołu Szkół w Birczy, Publicznego Gimnazjum nr 1 w Birczy i Szkoły Podstawowej w Lipie.''

Zarządzenie Nr 72 - acrobat.jpg

z dnia 25.10.2012 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Bircza z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w obrębie Sufczyna dz. ew. nr 341 oraz Nowa Wieś dz. ew. nr 152, 127/1.

Zarządzenie Nr 73 - acrobat.jpg

z dnia 26.10.2012 r.

W sprawie zmiany cennika na drewno pozyskane z lasów mienia gminnego Gminy Bircza.

Zarządzenie Nr 74 - acrobat.jpg

z dnia 30.10.2012 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania:,,Przetarg - zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bircza w sezonie 2012/2013''.

Zarządzenie Nr 75 - acrobat.jpg

z dnia 31.10.2012 r.

W sprawie likwidacji i powołania stanowisk pracy.

Zarządzenie Nr 76 - acrobat.jpg

z dnia 07.11.2012 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:,,Remont drogi za mostem w kierunku stawów Pana Podgórskiego w km 0+000 - 0-215 na dz. ew. nr 629, 613, 614.

Zarządzenie Nr 77 - acrobat.jpg

z dnia 07.11.2012 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia najemcy lokalu użytkowego Nr 3 lokal nr 2 przy ul. Ojca Św. Jana Pawła II w Birczy.

Zarządzenie Nr 78 - acrobat.jpg

z dnia 08.11.2012 r.

W sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa na 100 km przez samochody marki,,Gazela'' Nr rejestracyjny RPR 45 GC i marki,,OPEL'' Vivaro Nr rejestracyjny RPR 96WR.

Zarządzenie Nr 79 - acrobat.jpg

z dnia 09.11.2012 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Zakup, dostawa i montaż pomocy dydaktycznych i innego sprzętu w ramach pilotażowego rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych ''Cyfrowa szkoła 2012'' dla Zespołu Szkół w Birczy Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego,,Hubala''.

Zarządzenie Nr 80 - acrobat.jpg

z dnia 21.11.2012 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Zakup, dostawa i montaż pomocy dydaktycznych i innego sprzętu w ramach pilotażowego rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych ''Cyfrowa szkoła 2012'' dla Zespołu Szkół w Birczy Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego,,Hubala''.

Zarządzenie Nr 80A - acrobat.jpg

z dnia 22.11.2012 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru remontu dróg na terenie Gminy Bircza w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych, uszkodzonych obiektów komunalnej infrastruktury drogowej.

Zarządzenie Nr 81 - acrobat.jpg

z dnia 26.11.2012 r.

W sprawie powołania komisji do wykonania ponownego pomiaru kontrolnego paliwa i ustalenia średniej normy zużycia paliwa na 100 km w samochodzie marki,,OPEL'' Vivaro Nr rejestracyjny RPR 96WR.

Zarządzenie Nr 82 - acrobat.jpg

z dnia 28.11.2012 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru remontu dróg na terenie Gminy Bircza w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych, uszkodzonych obiektów komunalnej infrastruktury drogowej.

 

 

Zarządzenie Nr 84 - acrobat.jpg

z dnia 03.12.2012 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczniów projektu ''Nowoczesna Szkoła szansą na lepsze jutro'' WND-POKL.09.01.02-18-293/12 w roku szkolnym 2012/2013 oraz w roku szkolnym 2013/2014 w Szkole Podstawowej w Leszczawie Dolnej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Bircza.

Zarządzenie Nr 85 - acrobat.jpg

z dnia 06.12.2012 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Zakup, dostawa i montaż pomocy dydaktycznych i innego sprzętu w ramach pilotażowego rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych ''Cyfrowa szkoła 2012'' dla Zespołu Szkół w Birczy Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego,,Hubala''.

Zarządzenie Nr 86 - acrobat.jpg

z dnia 06.12.2012 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 163 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Zarządzenie Nr 87 - acrobat.jpg

z dnia 17.12.2012 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia najemcy lokalu użytkowego w budynku Nr 3 lokal nr 2 przy ul. Ojca Św. Jana Pawła II w Birczy.

Zarządzenie Nr 88 - acrobat.jpg

z dnia 17.12.2012 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia najemcy lokalu użytkowego w budynku Nr 8 przy ul. Rynek w Birczy.

Zarządzenie Nr 89 - acrobat.jpg

z dnia 17.12.2012 r.

W sprawie powołania komisji, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargów na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:Sufczyna - działki nr 67/2, 390, 399/1 i 399/2; Leszczawa Górna - działki nr 95/2, 95/3 i 321/54; Lipa - działki nr 252/3, 252/4 i 252/5; Rudawka - działka nr 176; Jawornik Ruski - działka nr 376/3; Bircza - lokal mieszkalny nr 5 i 6 w budynku nr 13 w Birczy przy ul. Rynek.

Zarządzenie Nr 90 - acrobat.jpg

z dnia 17.12.2012 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Obsługa, przygotowanie i dowóz posiłków do szkół podstawowych na terenie Gminy Bircza.

Zarządzenie Nr 91 - acrobat.jpg

z dnia 17.12.2012 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania:,,Przetarg - zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bircza w sezonie 2012/2013''.

Zarządzenie Nr 92 - acrobat.jpg

z dnia 17.12.2012 r.

W sprawie zmiany podstawowej normy zużycia paliwa w samochodzie marki,,OPEL'' Viwaro nr rej. RPR96WR Gminy Bircza i samochodzie marki,,Gazela'' nr rej. RPR45GC Ochotniczej Straży Pożarnej w Birczy.

Zarządzenie Nr 93 - acrobat.jpg

z dnia 28.12.2012 r.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, kasy i druków ścisłego zarachowania.

Zarządzenie Nr 94 - acrobat.jpg

z dnia28.12.2012 r.

W sprawie zakończenia robót na zadaniu inwestycyjnym pn.:,,Kontynuacja budowy hali sportowo - widowiskowej w miejscowości Bircza''

Zarządzenie Nr 95 - acrobat.jpg

z dnia 28.12.2012 r.

W sprawie zakończenia robót na zadaniu inwestycyjnym pn.:,,Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy hali sportowo - widowiskowej w miejscowości Bircza''

Zarządzenie Nr 96 - acrobat.jpg

z dnia 31.12.2012 r.

W sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

Zarządzenie Nr 97 - acrobat.jpg

z dnia 31.12.2012 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Obsługa, przygotowanie i dowóz posiłków do szkół podstawowych na terenie Gminy Bircza.

Zarządzenie Nr 98 - acrobat.jpg

z dnia 31.12.2012 r.

W sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

UG Bircza
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Kamera internetowa Rynku w Birczy   (logowanie jako użytkownik anonimowy)
Interaktywna Mapa Turystyczna Gminy Bircza
System Informacji Przestrzennej Gminy Bircza
Wykonanie prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających na pomniku przyrody przy ul. Ojca Św. Jana Pawła II
Baza firm
Skargi i wnioski
Centrum Informacji Natura 2000
ePUAP
wtorek, 30 maja 2017
150 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
imieniny
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Gmina Bircza, Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza, pow. przemyski, woj. podkarpackietel.: 48 166 72 60 91, fax: 48 166 72 53 41, email: sekretariat@bircza.pl, http://www.bircza.plNIP: 795-23-08-157
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x