gora_01 gora_02 gora_03 gora_04
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
BIP

Zarządzenia 2014

 

Zarządzenie Nr 102 - acrobat.jpg

z dnia 31.12.2014 r.

W sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty wykorzystywane na cele rolne

Zarządzenie Nr 101 - acrobat.jpg

z dnia 31.12.2014 r.

W sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Gminie Bircza

Zarządzenie Nr 100 - acrobat.jpg

z dnia 31.12.2014 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadaniu inwestycyjnym pn. "Remont Świetlicy wiejskiej w Lipie w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.

Zarządzenie Nr 99 - acrobat.jpg

z dnia 31.12.2014 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadaniu inwestycyjnym pn. "Remont Świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.

Zarządzenie Nr 98 - acrobat.jpg

z dnia 30.12.2014 r.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania oraz składników majatkowych w lasach mienia gminnego.

Zarządzenie Nr 97 - acrobat.jpg

z dnia 29.12.2014 r.

W sprawie powołania komisji do likwidacji nieużywanych druków ścisłego zarachowania znajdujących się w kasie Urzędu Gminy w Birczy.

Zarządzenie Nr 96 - acrobat.jpg

Załącznik Nr 96 - acrobat.jpg

z dnia 16.12.2014 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 47/2009 Wójta Gminy Bircza z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagrodzenia Praowników Urzędu Gminy w Birczy.

Zarządzenie Nr 95 - acrobat.jpg

Załącznik Nr 95 - acrobat.jpg

z dnia 16.12.2014 r.

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Birczy

Zarządzenie Nr 94 - acrobat.jpg

z dnia 16.12.2014 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstzrygniecie prztargu na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomosci: Jawornik Ruski działka nr 348/2, Huta Brzuska działka nr 518,521,569, Brzuska działka nr 452, Żohatyn działka nr 26.

Zarządzenie Nr 93 - acrobat.jpg

z dnia 11.12.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego pn.: "Przetarg XVII na sprzedaż jodłowego drewna wielowymiarowego."

Zarządzenie Nr 92 - acrobat.jpg

z dnia 11.12.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Bircza - IV."

Zarządzenie Nr 91 - acrobat.jpg

z dnia 03.12.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bircza w sezonie 2014/2015 a w szczególności odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi oraz śliskości pośniegowej."

Zarządzenie Nr 90 - acrobat.jpg

z dnia 03.12.2014 r.

W sprawie odwołania pracownika z funkcji Zastępcy Wójta.

Zarządzenie Nr 89 - acrobat.jpg

z dnia 02.12.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego pn.: "Przetarg XVI na sprzedaż jodłowgo drewna wielkowymiarowego."

Zarządzenie Nr 88 - acrobat.jpg

z dnia 21.11.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta/ów, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Bircza w sezonie 2014/2015 r. a w szczególności odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi oraz śliskości pośniegowej."

Zarządzenie Nr 87 - acrobat.jpg

z dnia 05.11.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Obsługa kotłowni Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy"

Zarządzenie Nr 86 - acrobat.jpg

z dnia 04.11.2014 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadaniu inwestycyjnym pn: "Remont Świetlicy wiejskiej w Starej Birczy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" obetego PROW na lata 2007-2013.

Zarządzenie Nr 85 - acrobat.jpg

z dnia 04.11.2014 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadaniu inwestycyjnym pn: "Remont Świetlicy wiejskiej w Leszczawie Dolnej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" obetego PROW na lata 2007-2013.

Zarządzenie Nr 84 - acrobat.jpg

z dnia 04.11.2014 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadaniu inwestycyjnym pn: "Remont Świetlicy wiejskiej w Brzeżawie w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" obetego PROW na lata 2007-2013.

Zarządzenie Nr 83 - acrobat.jpg

z dnia 29.10.2014 r.

W sprawie: ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy w Birczy dodatkowego dnia wolnego od pracy w 201r. w zamian za sobotę świąteczną.

Zarządzenie Nr 82 - acrobat.jpg

z dnia 24.10.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta/ów, w drodze przetargu nieograniczonegona wykonanie zadania pn.:"Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na tarenie Gminy Bircza w sezonie 2014/2015 r. a w szczególności odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi oraz śliskości pośniegowej."

Zarządzenie Nr 81 - acrobat.jpg

z dnia 17.10.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta/ów, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Obsługa kotłowni budynku Urzędu Gminy w Birczy"

Zarządzenie Nr 80 - acrobat.jpg

z dnia 16.10.2014 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru remontu drogi gminnej w miejscowości Lipa w kierunku T. Kopczak dz. nr ewid. 218,174,184 w km 0+000 - 0+375 w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, uszkodzonych obiektów komunalnej infrastruktury drogowej.

Zarządzenie Nr 79 - acrobat.jpg

z dnia 16.10.2014 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej, której azdaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: Nowa Wieś działka nr 195/2, Stara Bircza działka nr 513/1, Brzuska działka nr 369,370,373,374,375, Kuźmina działka nr 1087

Zarządzenie Nr 78 - acrobat.jpg

Załącznik Nr 78 - acrobat.jpg

z dnia 15.10.2014 r.

W sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Regulaminu Antymobbingowego w Urzędzie Gminy w Birczy

Zarządzenie Nr 77 - acrobat.jpg

z dnia 14.10.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta/ów, w drodze przetargu nieograniczonegona wykonanie zadania pn.:"Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na tarenie Gminy Bircza w sezonie 2014/2015 r. a w szczególności odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi oraz śliskości pośniegowej."

Zarządzenie Nr 76 - acrobat.jpg

z dnia 26.09.2014 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadaniu inwestycyjnym pn: "Remont i odbudowa zabytkowej cerkwi grekokatolickiej p.w. Św. Anny, usytuowanej na działce nr 21 w miejscowości Kotów - etap III".

Zarządzenie Nr 75 - acrobat.jpg

z dnia 26.09.2014 r.

W sprawie przeprowadzenia ćwiczeń doskonalących z zakresu zarządzania kryzysowego pod kryptonimem "Bircza 2014"

Zarządzenie Nr 74 - acrobat.jpg

z dnia 26.09.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonegona wykonanie zadania pn.:  "Remont drogi gminnej Leszczawka - Kuźmina Nr 1 16006 R w miejscowości Leszczawka, działki ewidencyjne nr 421,420,419,418,391 i 395."

Zarządzenie Nr 73 - acrobat.jpg

z dnia 18.09.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonegona wykonanie zadania pn.: "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów omunalnych z terenu gminy Bircza."

Zarządzenie Nr 72 - acrobat.jpg

z dnia 18.09.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonegona wykonanie zadania pn.: Remont świetlicy wiejskiej w Lipie na działce nr 236 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013."

Zarządzenie Nr 71 - acrobat.jpg

z dnia 15.09.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonegona wykonanie zadania pn.: Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi na działce nr 35 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

Zarządzenie Nr 69 - acrobat.jpg

Załącznik Nr 69 - acrobat.jpg

z dnia 11.09.2014 r.

W sprawie ustalenia wzoru oświadczenia o prowadzeniu działalnosci gospodarczej przez pracowników Urzędu Gminy w Birczy oraz oświadczenia o zamiarze podjęcia albo wykonywaniu dodatkowego zatrudnienia lub wykonywania innych zajęć (poza pracą w Urzędzie) przez pracownika Urzędu Gminy w Birczy 

Zarządzenie Nr 68 - acrobat.jpg

z dnia 08.09.2014 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości

Zarządzenie Nr 67 - acrobat.jpg

z dnia 02.09.2014 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Bircza" dla części 03 - Wyposażenie.

Zarządzenie Nr 66 - acrobat.jpg

z dnia 28.08.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: Remont drogi gminnej w miejscowosci Lipa w kierunku T. Kopczak dz. nr 218, 174, 184 w km 0+000-0+375."

Zarządzenie Nr 65 - acrobat.jpg

z dnia 25.08.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: Remont świetlicy wiejskiej w Starej Birczy na działce nr 156/1 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

Zarządzenie Nr 64 - acrobat.jpg

Załącznik Nr 64 - acrobat.jpg

z dnia 22.08.2014 r.

w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej przyznania i wypłaty dodatku energetycznego

Zarządzenie Nr 63 - acrobat.jpg

z dnia 22.08.2014 r.

W sprawie powołania Gminnego Zespołu Kierowania Obroną Cywilną na trenie Gminy Bircza

Zarządzenie Nr 62 - acrobat.jpg

z dnia 22.08.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: "Remont świetlicy wiejskiej w Nowa Wieś na działce nr 35 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013."

Zarządzenie Nr 61 - acrobat.jpg

z dnia 22.08.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: "Remont świetlicy wiejskiej w Leszczawie Dolnej na działce nr 724/1 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013."

Zarządzenie Nr 60 - acrobat.jpg

z dnia 22.08.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: Remont świetlicy wiejskiej w Lipie na działce nr 236 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

Zarządzenie Nr 59 - acrobat.jpg

z dnia 22.08.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w  postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: Remont świetlicy wiejskiej w Brzeżawie na działce nr 230 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objetego PROW na lata 2007-2013.

Zarządzenie Nr 58 - acrobat.jpg

z dnia 21.08.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Bircza."

Zarządzenie Nr 57 - acrobat.jpg

z dnia 20.08.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Bircza."

Zarządzenie Nr 56 - acrobat.jpg

z dnia 12.08.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Bircza."

Zarządzenie Nr 55 - acrobat.jpg

z dnia 07.08.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: Remont świetlicy wiejskiej w Starej Birczy na działce nr 156/1 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

Zarządzenie Nr 54 - acrobat.jpg

z dnia 07.08.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębach: - Bircza, dz. o nrewid. 361, - Stara Bircza, dz. o nr ewid. 511.

Zarządzenie Nr 53 - acrobat.jpg

z dnia 06.08.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: Remont świetlicy wiejskiej w Nowa Wieś na działce nr 35 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013."

Zarządzenie Nr 52 - acrobat.jpg

z dnia 06.08.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: Remont świetlicy wiejskiej w Leszczawie Dolnej na działce nr 724/1 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013."

Zarządzenie Nr 51 - acrobat.jpg

z dnia 06.08.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: Remont świetlicy wiejskiej w Lipie na działce nr 236 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

Zarządzenie Nr 50 - acrobat.jpg

z dnia 06.08.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: Remont świetlicy wiejskiej w Brzeżawie na działce nr 230 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

Zarządzenie Nr 49 - acrobat.jpg

z dnia 30.07.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego
na wykonanie zadania pn.: "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawiwych w Gminie Bircza."

Zarządzenie Nr 48 - acrobat.jpg

Załącznik Nr 48 - acrobat.jpg

z dnia 28.07.2014 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyiela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 47 - acrobat.jpg

Załącznik Nr 47 - acrobat.jpg

z dnia 28.07.2014 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 46 - acrobat.jpg

z dnia 21.07.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodzeprzetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Remont świetlicy wiejskiej w Starej Birczy na dzaiłce nr 156/1 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013."

Zarządzenie Nr 45 - acrobat.jpg

z dnia 14.07.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Bircza".

Zarządzenie Nr 44 - acrobat.jpg

z dnia 30.06.2014 r.

W sprawie powołania komisji doodbioru remontu drogi gminnej Korzeniec "Łazy" - Huta Brzuska Nr 1 16011w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, uszkodzonych obiektów komunalnej infrastruktury drogowej.

Zarządzenie Nr 43 - acrobat.jpg

z dnia 26.06.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Remont i odbudowa zabytkowej cerkwi grekokatolickiej p.w. Św. Anny, usytuowanej na działce o nr 21, w miejscowości Kotów, gm. Bircza - Etap III".

Zarządzenie Nr 42 - acrobat.jpg

z dnia 26.06.2014 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania

Zarządzenie Nr 40 - acrobat.jpg

z dnia 24.06.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego pn.: "Sprzedaż bukowego drewna wielkowymiarowego - XI" oraz "Sprzedaż jodłowego drewna wielowymiarowego - XII".

Zarządzenie Nr 39 - acrobat.jpg

z dnia 24.06.2014 r.

W sprawie powołania komisji do przekazania gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leszczawa Dolna - Leszczawa Górna - Stara Bircza na rzecz Zakładu Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Birczy

Zarządzenie Nr 38 - acrobat.jpg

z dnia 16.06.2014 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości

Zarządzenie Nr 37 - acrobat.jpg

z dnia 09.06.2014 r.

W sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o odpis z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Bircza.

Zarządzenie Nr 36 - acrobat.jpg

z dnia 09.06.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu ofertowego pn.: "Sprzedaż bukowego drewna wielkowymiarowego - VIII" oraz "Sprzedaż jodłowego drewna wielowymiarowego - IX".

Zarządzenie Nr 35 - acrobat.jpg

Załącznik do Nr 35 - acrobat.jpg

z dnia 03.06.2014 r.

W sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Birczy Kodeksu Dobrej Administracji

Zarządzenie Nr 34 - acrobat.jpg

z dnia 19.05.2014 r.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w formie spisu z natury w Hali Sportowej "PILAWA" w Starej Birczy.

Zarządzenie Nr 33 - acrobat.jpg

z dnia 19.05.2014 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości 

Zarządzenie Nr 32 - acrobat.jpg

z dnia 19.05.2014 r.

W sprawie powołania zespołu do spraw szacowania szkód popowodziowych w Gminie Bircza po lokalnej powodzi, która wystąpiła w dniach 15-16 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 31 - acrobat.jpg

z dnia 19.05.2014 r.

W sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Bircza

Zarządzenie Nr 30 - acrobat.jpg

z dnia 16.05.2014 r.

W sprawie odwołania alarmu powodziowego dla Gminy Bircza

Zarządzenie Nr 29 - acrobat.jpg

z dnia 15.05.2014 r.

W sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego dla Gminy Bircza

Zarządzenie Nr 28 - acrobat.jpg

z dnia 15.05.2014 r.

W sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Bircza

Zarządzenie Nr 27 - acrobat.jpg

z dnia 08.05.2014 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia najemcy lokalu użytkowego w budynku nr 11 lokal nr 1 przy ul. Rynek w Birczy.

Zarządzenie Nr 26 - acrobat.jpg

z dnia 05.05.2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 25 - acrobat.jpg

z dnia 28.04.2014 r.

w sprawie: ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy w Birczy dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2014r. w zamian za sobotę świąteczną.

Zarządzenie Nr 24 - acrobat.jpg

z dnia 28.04.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego pn.: "Organizacja zajęć sportowych, imprez, rozgrywek dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej z terenu gminy Bircza."

Zarządzenie Nr 23 - acrobat.jpg

z dnia 24.04.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego pn.: "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 700.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek".

Zarządzenie Nr 22 - acrobat.jpg

z dnia 24.04.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego pn.: "Sprzedaż sosnowego drewna wielkowymiarowego - III".

Zarządzenie Nr 21 - acrobat.jpg

z dnia 18.04.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Remont drogi gminnej Korzeniec "Łazy" - Huta Brzuska Nr 1 16011 w km 0+000 - 0+252".

Zarządzenie Nr 20 - acrobat.jpg

z dnia 07.04.2014 r.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w formie spisu z natury w Urzędzie Gminy w Birczy oraz świetlicach wiejskich będących własnością gminy Bircza.

Zarządzenie Nr 19 - acrobat.jpg

z dnia 07.04.2014 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bircza w ramach RPO WP 2007-2013, działanie 2. Infrastruktura energetyczna. "Budynek świetlicy Wiejskiej w Leszczawce".

Zarządzenie Nr 18 - acrobat.jpg

z dnia 02.04.2014 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia najemcy lokalu użytkowego w budynku nr 11 lokal nr 1 przy ul. Rynek w Birczy.

Zarządzenie Nr 17 - acrobat.jpg

Załącznik Nr 17 - acrobat.jpg

z dnia 01.04.2014 r.

W sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Birczy

Zarządzenie Nr 16 - acrobat.jpg

Załącznik Nr 16 - acrobat.jpg

z dnia 01.04.2014 r.

W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Birczy

Zarządzenie Nr 15 - acrobat.jpg

z dnia 17.03.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego pn.: "Sprzedaż sosnowego drewna wielkowymiarowego - III".

Zarządzenie Nr 14 - acrobat.jpg

z dnia 14.03.2014 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej na wybór najkorzystniejszej oferty w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Usługi z zakresu gospodarki leśnej w lasach mienia gminy Bircza w roku 2014".

Zarządzenie Nr 13 - acrobat.jpg

z dnia 14.03.2014 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia najemcy lokalu użytkowego w budynku nr 11 lokal nr 1 przy ul. Rynek w Birczy.

Zarządzenie Nr 12 - acrobat.jpg

z dnia 11.03.2014 r.

W sprawie powołania komisji, której zadaniem będzie otwarcie budynku nr 47 w miejscowości Sufczyna i dokonanie spisu rzeczy ruchomy, które tam się znajdują.

Zarządzenie Nr 11 - acrobat.jpg

z dnia 06.03.2014 r.

W sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego dla zdania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leszczawa Dolna, Leszczawa Górna i Stara Bircza" realizowanego w ramach działania "PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ" objętego PROW na lata 2007-2013. 

Zarządzenie Nr 10 - acrobat.jpg

z dnia 26.02.2014 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia najemcy lokalu użytkowego w budynku nr 11 lokal nr 1 przy ul. Rynek w Birczy.

Zarządzenie Nr 9 - acrobat.jpg

z dnia 17.02.2014 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia najemcy lokalu użytkowego w budynku nr 11 lokal nr 1 przy ul. Rynek w Birczy.

Zarządzenie Nr 8 - acrobat.jpg

z dnia 13.02.2014 r.

W sprawie zmiany zarządzenia Nr 71/2011 z dnia 19.09.2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Birczy

Zarządzenie Nr 7 - acrobat.jpg

z dnia 07.02.2014 r.

W sprawie planu szkolenia obronnego na lata 2014-2016 i planu szkolenia obronnego w Gminie Bircz na 2014 r.

Zarządzenie Nr 6 - acrobat.jpg

z dnia 31.01.2014 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia najemcy lokalu użytkowego w budynku nr 11 lokal nr 1 przy ul. Rynek w Birczy.

Zarządzenie Nr 5 - acrobat.jpg

z dnia 28.01.2014 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Zabezpieczenie tarasu przed deszczem i śniegiem na hali sportowo - widowiskowej w Birczy".

Zarządzenie Nr 4 - acrobat.jpg

z dnia 28.01.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Sprzedaż i dostawa oleju opałowego do Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy, Zespołu Szkół w Birczy, Publicznego Gimnazjum nr 1 w Birczy i Szkoły Podstawowej w Lipie."

Zarządzenie Nr 3 - acrobat.jpg

z dnia 15.01.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bircza w sezonie 2014".

Zarządzenie Nr 2 - acrobat.jpg

z dnia 02.01.2014 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Sprzedaż i dostawa oleju opałowego do Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy, Zespołu Szkół w Birczy, Publicznego Gimnazjum nr 1 w Birczy i Szkoły Podstawowej w Lipie."

Zarządzenie Nr 1 - acrobat.jpg

z dnia 02.01.2014 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia najemcy lokalu użytkowego w budynku nr 11 lokal nr 1 przy ul. Rynek

UG Bircza
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Kamera internetowa Rynku w Birczy   (logowanie jako użytkownik anonimowy)
Interaktywna Mapa Turystyczna Gminy Bircza
System Informacji Przestrzennej Gminy Bircza
Wykonanie prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających na pomniku przyrody przy ul. Ojca Św. Jana Pawła II
Baza firm
Skargi i wnioski
Centrum Informacji Natura 2000
ePUAP
wtorek, 30 maja 2017
150 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
imieniny
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Gmina Bircza, Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza, pow. przemyski, woj. podkarpackietel.: 48 166 72 60 91, fax: 48 166 72 53 41, email: sekretariat@bircza.pl, http://www.bircza.plNIP: 795-23-08-157
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x