gora_01 gora_02 gora_03 gora_04
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
BIP

Zarządzenia 2008

 

Nr.

W sprawie

Format PDF

1.w sprawie powołania komisji do dokonania sprawdzenia montażu okien w lokalu należącym do Gminy Bircza w miejscowości syfczyna, którego najemcą jest pani Ludmiła Wasiewicz[Rozmiar: 964 bajtów]
2.W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze[Rozmiar: 964 bajtów]
3.w sprawie powołania komisji do dokonania sprawdzenia montażu okien w lokalu należącym do Gminy Bircza w miejscowości syfczyna, którego najemcą jest pani Ewa Beń[Rozmiar: 964 bajtów]
4.W sprawie powołania komisji przetargowej na wykonanie prac leśnych w 2008r[Rozmiar: 964 bajtów]
5.W sprawie powołania komisji przetargowej na dostawę betonu na potrzeby Gminne[Rozmiar: 964 bajtów]
6.W sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Birczy[Rozmiar: 964 bajtów]
7.W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta na przebudowę chodnika[Rozmiar: 964 bajtów]
8.W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze[Rozmiar: 964 bajtów]
9.W sprawie zmian w Regulaminie nieodpłatnego przekazania surowca drzewnego[Rozmiar: 964 bajtów]
10.W sprawie powołania komisji do dokonania oględzin lokalu mieszkalnego[Rozmiar: 964 bajtów]
11.W sprawie powołania komisji konkursowej dotyczącej ofert na krzewienie kultury fizycznej[Rozmiar: 964 bajtów]
12.W sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego ds zaopatrzenia w wodę w sytuacjach specjalnych[Rozmiar: 964 bajtów]
13.W sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki budowlanej w miejscowości Bircza[Rozmiar: 964 bajtów]
14.W sprawie zmiany cennika na drewno pozyskane z lasów mienia gminnego[Rozmiar: 964 bajtów]
15.W sprawie powołania komisji przetargowej na usługi sprzętowe i transportowe[Rozmiar: 964 bajtów]
16.W sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż i dostawę znaków drogowych[Rozmiar: 964 bajtów]
17.W sprawie powołania komisji przetargowej na wykonanie drogi gminnej[Rozmiar: 964 bajtów]
18.W sprawie powołania komisji konkursowej na krzewienie kultury fizycznej[Rozmiar: 964 bajtów]
19. [Rozmiar: 964 bajtów]
20.W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych[Rozmiar: 964 bajtów]
21.W sprawie powołania zespołu roboczego ds realizacji Programu Integracji Społecznej[Rozmiar: 964 bajtów]
22.W sprawie powołania koordynatora gminnego Programu Integracji Społecznej[Rozmiar: 964 bajtów]
23.W sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w ramach Programu Integracji Społecznej[Rozmiar: 964 bajtów]
24.W sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy w Birczy dodatkowych dni wolnych od pracy[Rozmiar: 964 bajtów]
25.W sprawie odwołania Zastępcy Wójta[Rozmiar: 964 bajtów]
26.W sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż działek[Rozmiar: 964 bajtów]
27.W sprawie powołania komisji przetargowej na dostawę stali konstrukcyjnej[Rozmiar: 964 bajtów]
28.W sprawie powołania komisji do odbioru przebudowy chodników w miejscowości Bircza[Rozmiar: 964 bajtów]
29.W sprawie powołania komisji przetargowej na dostawę odzieży ochronnej[Rozmiar: 964 bajtów]
30.W sprawie powołania komisji na sprzedaż działki[Rozmiar: 964 bajtów]
31.W sprawie powołania komisji na sprzedaż działki[Rozmiar: 964 bajtów]
32.W sprawie odbioru i zniszczenia pieczątki Zastępcy Wójta[Rozmiar: 964 bajtów]
33.W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych[Rozmiar: 964 bajtów]
34.W sprawie powołania komisji przetargowej na dostawę stali konstrukcyjnej[Rozmiar: 964 bajtów]
35.W sprawie powołania komisji na sprzedaż działki[Rozmiar: 964 bajtów]
36.W sprawie zmian cenniku na drewno pozyskane w lasach mienia gminnego[Rozmiar: 964 bajtów]
37.W sprawie powołania stałej komisji w Urzędzie Gminy w Birczy w celu kasacji składników majątkowych[Rozmiar: 964 bajtów]
38.W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych[Rozmiar: 964 bajtów]
39.W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na kredyt[Rozmiar: 964 bajtów]
40.W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia na remont drogi w miejscowości Bircza[Rozmiar: 964 bajtów]
41.W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji[Rozmiar: 964 bajtów]
42. W sprawie powołania komisji do odbioru prac remontowych budynków komunalnych[Rozmiar: 964 bajtów]
43. W sprawie powołania komisji do przejęcia od Nadleśnictwa Bircza studni głębinowe[Rozmiar: 964 bajtów]
44.W sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż działki - wieś Huta Brzuska - nr 605/3, 508/1, 508/2 i 690[Rozmiar: 964 bajtów]
45. [Rozmiar: 964 bajtów]
46. [Rozmiar: 964 bajtów]
47.

 

[Rozmiar: 964 bajtów]
48.

W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeńcu

[Rozmiar: 964 bajtów]

49.

W sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż działki -wieś Żohatyn - nr 223/1 o pow. 5,5 ha 

50.

W sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż nieruchomości - wieś Brzuska - działka nr 147, -wieś Jawornik Ruski - działka nr 180, - wieś Rudawka - działka nr 270

51.

W sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż nieruchomości – wieś Sufczyna – działka nr 264/9 i – wieś Huta Brzuska – działka nr 6/1

52.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta na wykonanie nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej odcinka drogi gminnej Nr 1 16002 R Lipa oraz drogi gminnej Nr 1 16005 Malawa

53.

W sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż nieruchomości - wieś Leszczawka – działka nr 187/2

54.

W sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż nieruchomości - wieś Leszczawka – działka nr 159/1, działka nr 159/3, działka nr 160, działka nr 371, działka nr 359.

55.

W sprawie powołania komisji do określenia szkód powstałych w wyniku powodzi na terenie gminy Bircza w dniach 24-25 lipca 2008r

56.

W sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż nieruchomości – wieś Brzeżawa – działka nr 115

57.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta na wykonanie nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej odcinka drogi gminnej Nr 1 16007 R Leszczowa Górna Kopań na odcinku 00+00 do km 00+650 km

58.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

59.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta na wykonanie nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej ulicy Szkolnej z boczną oraz ul. Kotarby z przebudową kolektora deszczowego i wbudowaniem krawężnika drogowego w miejscowości Bircza

60.

 

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta na wykonanie nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej odcinka drogi gminnej Nr 1 16003 R Brzeżawa „Wola Brzeżawska”w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

61.

W sprawie powierzenia stanowiska zastępcy Wójta

61

A.

W sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót oświetlenia drogowego na drodze powiatowej i gminnej w miejscowości Malawa

62.

W sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót wykonanych przy drodze dojazdowej do pól nr Ew. 554/1 i 553 wraz z odwodnieniem korpusu drogi

63.

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych OSP w Birczy

64.

 

65.

W sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż nieruchomości – wsi Leszczawka – działka nr 187/2, - wsi Rudawka – działka nr 270, - wsi Leszczowa Dolna – działka nr 260/3 i 260/4

66.

W sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż nieruchomości – wsi Brzuska – działka nr 147, - wsi Huta Brzuska – działka nr 6/1

67.

W sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż nieruchomości – wsi Sufczyna – działka nr 264/9, - wieś Jawornik Ruski – działka nr 180, - wieś Żohatyn – działka nr 91

68.

W sprawie zmiany cennika na drewno pozyskiwane z lasów mienia gminnego Gminy Bircza.

69.

W sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż nieruchomości – wsi Brzeżawa – działka nr 115

70.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, który wykona budowę chodnika przy drodze krajowej Nr 28 Zator – Sanok – Przemyśl – Medyka w km 317 + 078 do km 317 + 284 w miejscowości Korzeniec

71.

W sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż nieruchomości – wsi Jawornik Ruski – działka nr 397

72.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferentów na wykonanie remontu nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej ul. Szkolnej z boczną oraz ul. Płk. Kotarby w miejscowości Bircza

73.

W sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż nieruchomości – wsi Korzeniec – działka nr 497/4

74.

W sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż nieruchomości – wsi Rudawka - działka nr 312

75.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta na wykonanie KONSTRUKCJI TRYBUN, BELEK, PODCIĄGÓW STROPU I SZYBU WINDOWEGO W OSIACH A – D 2 -13 w hali sportowej w Birczy.

76.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, który udzieli kredytu na finansowanie zadania pod nazwą „ Kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu budżetowego za 2008 r.”

77.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta na obsługę kotłowni w Urzędzie Gminy w Birczy oraz Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Birczy.

78.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta na dostawę węgla do w Urzędu Gminy w Birczy oraz Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Birczy.

79.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, który dokona „ Sprzedaży i dostawy materiałów do wykonania instalacji elektrycznej budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy

80.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, który wykona instalację c.o. oraz instalacje wod. – kan. budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy

81.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta na „ Wykonanie ścianek oraz zabudowy rękawa wentylacji grawitacyjnej płytami gipsowymi w  Środowiskowym Domu Samopomocy w Birczy

INTERmedi@
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Kamera internetowa Rynku w Birczy      (logowanie jako użytkownik anonimowy)
Interaktywna Mapa Turystyczna Gminy Bircza
System Informacji Przestrzennej Gminy Bircza
Wykonanie prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających na pomniku przyrody przy ul. Ojca Św. Jana Pawła II
Baza firm
Skargi i wnioski
Centrum Informacji Natura 2000
ePUAP
wtorek, 30 maja 2017
150 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
imieniny
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Gmina Bircza, Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza, pow. przemyski, woj. podkarpackietel.: 48 166 72 60 91, fax: 48 166 72 53 41, email: sekretariat@bircza.pl, http://www.bircza.plNIP: 795-23-08-157
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x